Welkom!

Welkom


Prijswinnaars Pinksteren 2024


Kerkzicht is een voorlichtingscentrum van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst. Hier kunt u uitleg krijgen over het christelijke geloof, de kerk, tradities en Staphorster gewoonten. Er zijn ongeveer 20 vrijwilligers betrokken die bij toerbeurt graag voor u klaar staan.

De missie van Kerkzicht is belangstellenden voorlichting geven over het kerkelijke leven in Staphorst. Zodat we kunnen uitleggen wat het geloof inhoudt en waarom wij hier kracht en steun uit putten. Heeft u vragen over God, geloof of uw levensreis, of wilt u gewoon even iemand ontmoeten, kom gerust even binnen.

In Kerkzicht hangen verschillende informatiepanelen die u kunt bekijken. Deze informatiepanelen gaan over de kerkgang die twee keer per zondag plaatsvindt, de doop, het avondmaal en typisch kerkelijke tradities. Ook de hechte gemeenschap, het leven op de boerderij en de klederdracht
worden belicht.


Wij geloven…

Eén Naam: Er is één Naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten én kunnen zalig worden. Dat is de Naam van Jezus Christus (Handelingen 4:12).

Twee wegen en twee soorten mensen: De goddelozen wandelen op een heilloze weg. Deze weg eindigt in de eeuwige rampzaligheid: de hel. De rechtvaardigen wandelen op de heilzame weg. Deze weg eindigt in de eeuwige heerlijkheid: de hemel (Psalm 1).

Drie stukken: Ellende, verlossing en dankbaarheid. De mens is een zondaar en onbekwaam tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. De mens kan verlost worden door het geloof in Jezus Christus. Door de verlossing volgt het leven van de dankbaarheid om God dankbaar te zijn voor de geschonken verlossing (Romeinen 3 – 8).Fietsoplaadpunt

Heeft u een elektrische fiets en zoekt u tijdens uw fietstocht een oplaadpunt? Bij Kerkzicht heeft u de mogelijkheid uw accu op te laden. Tegelijkertijd kunt u zich ongetwijfeld bij Kerkzicht vermaken.


Informatie fietsroute

Een fietsroute met informatie, gratis afhalen in Kerkzicht!


Openingstijden

19 juni tot en met 7 september op woensdag, vrijdag & zaterdag.
Van 10:30 uur tot 16:00 uur.

Wilt u Kerkzicht buiten de openingstijden in groepsverband bezoeken?
Maak gerust even een afspraak.